WSPARCIE TECHNICZNE

Prace przyjmujemy jako pliki zamknięte, czyli takie których nie można edytować np. PS, PDF, TIF (CMYK dobrej rozdzielczości). Po wcześniejszym uzgodnieniu można przygotować pliki w formacie EPS i AI z fontami zamienionymi na krzywe.

Prace z jednostronnym zadrukiem lub pojedyncza kartka zadrukowana z dwóch stron (awers i rewers) prosimy przygotowywać jako pojedyncze strony w jednym pliku zapisanym w formacie PDF (kompozyt), ze spadami po 3 mm z każdej strony. Bardzo istotne jest żeby nie zadawać znaczników, paserów, kropmarków, wzorów kolorystycznych lub innych dodatków. Przykładowo: praca 210 x 297 mm - plik do druku powinien mieć wymiary 216 x 303 mm. Praca powinna być wycentrowana w lustrze strony tzn. po otwarciu PDF-a marginesy z każdej strony powinny być równe.

Prace do druku wielostronicowego (więcej niż dwie – awers i rewers) prosimy przygotowywać jako pojedyncze strony w jednym pliku zapisanym w formacie PDF (kompozyt), ze spadami po 3 mm z trzech stron (bez spadu od strony grzbietu). Bardzo istotne jest żeby nie zadawać znaczników, paserów, kropmarków, wzorów kolorystycznych lub innych dodatków. Przykładowo: praca 210 x 297 mm - plik do druku powinien mieć wymiary 216 x 303 mm. Praca powinna być wycentrowana w lustrze strony tzn. po otwarciu PDF-a marginesy z każdej strony powinny być równe.

Prace w zależności od rodzaju druku, wymagają niejednokrotnie różnego przygotowania, dlatego w razie wątpliwości zachęcamy do wcześniejszego skonsultowania się z nami.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe przygotowanie przesłanego do druku pliku, ani za jego zawartość graficzną i merytoryczną.

 
 
 
 
Copyright Quattro Printing 2015 | ® All rights reserved