dla rozwoju Mazowsza

Projekt pod nazwą:

Wzrost konkurencyjności spółki z ograniczona odpowiedzialnością Quattro Printing poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii druku cyfrowego i offsetowego oraz rozszerzenie oferty produktowej.

Beneficjent: QUATTRO PRINTING Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu:     6 374 290,50 zł
Wartość dofinansowania:         1 889 155,60 zł
Okres realizacji projektu:          2011-02-01 – 2013-10-31


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.
 
 
 
 
 
Copyright Quattro Printing 2015 | ® All rights reserved